Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

එන්න ඉතින් ප්‍රිය මිතුර

අහස් කුස සිප ගන්න
කදු හෙල් පසු කරන්න
දෙදුන්නක නැගෙන්න
සුරගනන් වෙත යන්න.....
සොදුරු ලොව රජ වෙන්න
මනහර දිවයින් පසුකරන්න
සත්සමුදුර කලඹාගෙන
දිය කිදුරියන් වෙත යන්න.....
සුන්දරවත්වය සදන
වන පියන් පසු කරන්න
සැඩසුළo කපා ගෙන
වන දෙවගනන් හමුවන්න....
සියතුන් සේ ඉගිල යන්න
මාළුන් සේ කිමිද ඉන්න
හාවුන් සේ පැන දුවන්න
සිත් සිත් සේ විදගන්නට.....
එන්න ඉතින් ප්‍රිය මිතුර
ඇතිසේ රැදි ඉන්න
*සොදුරු අඩවියෙහි*

මොහතකට සැරිසරන්න....Read More...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...